Termeni și condiții de utilizare

Următoarele reguli stabilesc politica de confidențialitate promovată de magazinul online www.office-discount.ro. Această politică explică în ce mod utilizăm noi orice tip de informație personală pe care ne-o puteți oferi pe parcursul utilizării site-ului sau plasării unei comenzi.

Drepturile de autor asupra intregului continut apartin in totalitate S.C. CREATIVE SELECT IDEA S.R.L. denumita in continuare COMPANIA. Cei care acceseaza acest site web au urmatoarele drepturi: explorarea continutului reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor publicate, numai cu indicarea sursei; copierea sau tiparirea unor materiale in scop personal, fara comercializarea acestora; inserarea in paginile proprii a unor legaturi catre acest site web (atunci cand legaturile sunt cuprinse in website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului COMPANIEI; inainte de a lua decizii pe baza informatiile continute in acest website suntet obligat sa luati legatura cu personalul nostru de specialitate. COMPANIA  isi declina orice raspundere pentru continutul site-urilor la care aceasta pagina web face trimitere. Datele si informatiile sunt prezentate in site-ul COMPANIEI numai in scopuri informative. COMPANIA  isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in orice moment si fara preaviz. Serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru COMPANIE si sunt proprietatea ei exclusiva. Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site web, cu exceptia detinatorului sau legal – COMPANIA, precum si realizarea de link-uri, fara acordul prealabil al COMPANIEI, da dreptul unilateral si neechivoc COMPANIEI  sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte. 

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

S.C. CREATIVE SELECT IDEA S.R.L. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 27163.

Din 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului.

Angajamentul COMPANIEI  cu privire la protectia datelor cu caracter personal, increderea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. In acest, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate. COMPANIA cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

S.C. CREATIVE SELECT IDEA S.R.L. este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate comertul online.  Sediul social este  in Bucuresti, Bd. Tineretului 1, bl. 5, sc. C, et. 4, ap. 70, Sect. 4, cod postal 040341, telefon 0767 295 557, este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12834/2012, avand cod fiscal RO 30865764 si cont IBAN: RO25 INGB 0000 9999 0328 0710 deschis la ING BANK.

COMPANIA respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata. COMPANIA prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale si/sau participarii la targuri/evenimente.                              Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea COMPANIEI, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda  online, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor in formularul de inregistrare cont pe un website COMPANIEI, etc. Utilizarea acestui website dar si  a altor website-uri ale COMPANIEI de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale COMPANIEI. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii  nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii/livraride marfa să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale. COMPANIA  nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza COMPANIA?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea. Pentru a accesa website-urile COMPANIEI, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal. In contextul desfasurarii activitatii curente a COMPANIEI, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, participarii la targurile, expozitiile si/sau alte evenimente, va putem solicita  anumite date cu caracter personal.  In acest sens, COMPANIA va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal :  numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. Card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2, etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre COMPANIE, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt: Clientii persoane fizice ai COMPANIEI (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali; Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanti, co-expozanti, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal.

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte. Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice si livrari de marfuri conforme activitatii COMPANIEI.                                              COMPANIA va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii sau livararii de marfuri iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor sau livararii marfurilor COMPANIEI. Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat sau achizitionati o marfa comercializata de COMPANIE, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii SAU LIVRAREA RESPECTIVELOR MARFURI. Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor  sau marfurilor COMPANIEI,  dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar UE).   In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al COMPANIEI, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti  retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la serviciile/marfurile oferite de COMPANIE.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:  Derularea activitatii comerciale/contractuale ale COMPANIEI; Facturarea si incasarea valorii serviciilor/marfurilor COMPANIEI; Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor; Gestionarea relatiilor cu clientii; Comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare; Indeplinirea obligatiilor legale incidente; Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public; Activitati de audit si control/supraveghere; Arhivare, scopuri statistice; Colectare debite/Recuperare debite restante; Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.   COMPANIA va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (CU EXCEPTIILE MENTIONATE MAI JOS)  fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.  

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza: Clienti persoane fizice ai COMPANIEI  (actuali, fosti sau potentiali),vizitatori, public larg, reprezentanti/imputerniciti acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);  Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi: autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti,  societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc. Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre COMPANIE  si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing) Datele cu caracter personal furnizate  de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de COMPANIE  cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile si marfurile comercializate de COMPANIE, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un parteneri ai COMPANIEI, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai COMPANIEI, cu respectarea drepturilor dumneavoastra. In cazul in care COMPANIA intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de COMPANIE, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea COMPANIEI, va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”. In relatia cu COMPANIA, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, COMPANIA va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor COMPANIEI, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care COMPANIA  prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către COMPANIE  pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale COMPANIEI  si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce COMPANIA  depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile COMPANIEI. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Securitatea datelor bancare.

In cazul platilor efectuate cu cardul, comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de terti autorizati in relatia cu COMPANIA. In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia cu COMPANIA garanteaza legalitatea si securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) si a sistemelor informatice utilizate.

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei EconomiceEuropene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.  

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata COMPANIEI, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing. Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre COMPANIE sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care COMPANIA demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, COMPANIA este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza. Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat  la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre COMPANIE constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor/marfurilor oferite de  COMPANIE si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale. In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, COMPANIA poate: fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate; fie sa refuze sa dea curs cererii. De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, COMPANIA este indreptatita sa considere Contractul incheiat fiind de drept reziliat, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile. De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul COMPANIEI cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: info@office-discount.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: Bucuresti,  Sect. 4, Bd. Tineretului 1, bl. 5, sc. C, et. 4, ap. 70, cod postal 040341.  Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.   Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-urilor COMPANIEI prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-urilor COMPANIEI sau utilizarea serviciilor COMPANIEI prin intermediul website-urilor mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

 

Plata și livrarea

Toate prețurile includ TVA.

Orice comandă plasată prin intermediul site-ului www.office-discount.ro are valoare contractuală.

Livrarea articolelor se face prin firmă de curierat rapid. 
Cheltuielile cu transportul le suportă clientul și vor fi specificate atât în procesul de plasare al comenzii, cât și după finalizarea acesteia. Livrarea se va realiza în intervalul 24-48 de ore de la confirmarea telefonica a comenzii exceptând zilele de duminica, precum și sărbătorile legale. În cazuri excepționale, dacă articolul comandat nu se afla pe stoc în momentul comenzii, veți fi anunțat de operatorii noștri în cât timp acesta va putea ajunge la dumneavoastră.

Comenzile respective pot fi păstrate termen de o luna, la solicitarea clientului și se livrează în momentul în care reintră în stoc. Dacă în termen de o lună nu se pot onora, aceste comenzi vor fi considerate anulate, fără o alta notificare. Dacă clientul nu precizează ca aceste comenzi sa fie păstrate, acestea vor fi considerate nule.

Factura fiscală va fi trimisă în format tipărit împreună cu articolele comandate. Clientul poate solicita oricând la un moment ulterior factura în format tipărit, semnată și stampilată, dacă activitatea prestată impune acest lucru (persoana juridică) sau pur și simplu se dorește păstrarea facturii în format tipărit.

 

Responsabilități privind articolele

Companiile, articolele sau serviciile menționate în articolele publicate sunt mărci înregistrate ale companiilor respective. Utilizarea oricărui nume de marcă înregistrată este realizată doar în scopul analizei și nu constituie reclamă pentru compania respectivă.

www.office-discount.ro garantează înlocuirea și/sau acceptarea returului articolelor ce vor fi considerate neconforme cu descrierea de pe site sau cu așteptările clientului în termen de 30 de zile de la livrarea acestora. www.office-discount.ro nu este responsabil pentru nelivrarea la timp a articolelor, dacă acest lucru ține de firma de curierat prin care au fost trimise. Orice reclamație va fi adusa la cunoștința www.office-discount.ro în maximum 24 de ore de la recepționarea articolelor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului articolelor respective, spre soluționare.

www.office-discount.ro nu oferă alte garanții pentru articolele comercializate pe site decât cele prevazute de producători. Stocurile de articole afișate pe site pot să difere în anumite situații de stocurile reale, de aceea confirmarea articolelor și/sau a comenzilor va fi facută telefonic.

Imaginile care sunt prezentate pe site sunt exemplificative, articolele pot să difere de acestea în ceea ce privește nuanța de culoare, aspectul etc, însă în astfel de situații clientul va fi înștiințat înainte de a i se trimite comanda și nu se va trimite decât cu acceptul acestuia. 
Caracteristicile și disponibilitatea articolelor prezentate pe acest site se pot schimba fără o notificare prealabilă. Valoarea maxima a obligațiilor www.office-discount.ro fața de orice client în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare a articolelor cumpărate este valoarea sumelor încasate de firma noastră de la respectivul client. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la articole au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, www.office-discount.ro își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului articol și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută. Comenzile care nu sunt confirmate telefonic vor fi anulate.

 

Returul articolelor

În cazul în care articolul comandat nu corespunde prezentării de pe site sau prezintă defecte de fabricație, puteți solicita înlocuirea acestuia sau returnarea contravalorii lui în termen de 30 de zile din momentul în care l-ați primit.

Potrivit articolului 4, litera b din Ordonanța Guvernului nr. 130 din 30 august 2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, consumatorul are dreptul să notifice în scris compania S.C. CREATIVE SELECT IDEA S.R.L. ca renunța la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea articolului.

Articolul poate fi returnat numai dacă este în aceleași condiții în care a fost primit, nu este deteriorat și nu prezintă semne de uzura.

S.C. CREATIVE SELECT IDEA S.R.L. va înapoia prin transfer bancar contravaloarea mărfii returnate în maxim 30 de zile de la data returnării articolelor.

 

Garanția articolelor

Garanție comercială

Garanția comercială este conform certificatului de garanție emis de către producător, în funcție de categoria de articol și reprezintă perioada în care consumatorul beneficiază de reparații gratuite din partea vânzătorului/producătorului.

Garanția de conformitate

Toate articolele beneficiază, prin lege, de garanția de conformitate care reprezintă perioada legala de 2 ani în care consumatorului i se aduce articolul la conformitate în mod gratuit. Conformitatea se referă la caracteristicile articolului oferite consumatorului prin publicitatea aferentă făcută de vânzător/producător.

În cadrul termenului de garanție de conformitate producătorul repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea articolului, conform LG449/2003, Art.11, Alineat 2. Perioada de timp stabilită de remediere a reparației nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a articolului.

Conform OG21/1992 vânzătorul este obligat să-i furnizeze consumatorului: certificat de garanție (doar pentru articolele de folosință îndelungată), manual de instrucțiuni/utilizare.

 

Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul accepta fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.


SUNT DE ACORD

Acest site utilizeaza "cookie"-uri pentru imbunatatirea serviciilor pe care le oferim. Continuarea navigarii reprezinta acordul dumneavoastra pentru utilizarea "cookie"-urilor.